Plany zajęć:

UWAGA!!! PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE!

Edukacja Techniczno-Informatyczna rok II spec. Informatyczne Systemy Zarządzania [pobierz]

Edukacja Techniczno-Informatyczna rok II spec. Inżynieria Komputerowa [pobierz]

Edukacja Techniczno-Informatyczna rok I [pobierz]

Fizyka Techniczna rok III, specjalność: metody techniczne w kryminalistyce[pobierz]

Fizyka Techniczna rok II [pobierz]

Fizyka Techniczna rok I [pobierz]