Seminaria i wykłady specjalne: 

dzień tytuł autor

 25.10.2017 (środa)

godz. 12.00, sala 105 WMP

"Kryminalistyczne badanie wypadków komunikacyjnych" 

Maciej Szyca

Zespół Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pomorza 

 

01.03.2017 (środa)

godz. 11.00, sala 105 WMP

 

 "Czym jest "Cyfrowość" (Digital) we współczesnych Agencjach Usług Cyfrowych (Digital Solutions Agencies)?"

 

dr Mirosław Sopek

MakoLab S.A. 

 

 

01.03.2017 (środa)

godz. 9.00, sala 105 WMP

 

"Co to jest Bitcoin i Blockchain? - nadchodząca rewolucja w finansach i globalnych bazach danych." 

 

dr Mirosław Sopek

MakoLab S.A. 

 

28.02.2017 (wtorek)

godz. 9.00, sala 105 WMP

 

"Ewolucja Internetu: od Sieci Dokumentów (Web 1.0) do Sieci Pełnej Znaczeń (Web 3.0)."

 

dr Mirosław Sopek

MakoLab S.A. 

 

 27.02.2017 (poniedziałek)

godz. 12.00, sala 105 WMP

 "Czym jest w istocie Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence)? - stan obecny, kierunki rozwoju, korzyści i zagrożenia."

dr Mirosław Sopek

MakoLab S.A. 

28.06.2016 (wtorek)

godz. 12.00, sala 01 WMP

"Molecules and ONPs with Nou-Linear Optical Propertis"

Domna-Maria Nikolaidou

University of Parma

20.04.2016 (środa)

godz. 9.00, sala 01 WMP

"Jednokwantowa rejestracja słabego promieniowania optycznego"

prof. Ivan Hulakou

24.03.2016 (czwartek) godz. 11.00, sala 03 WMP

"Klastery wody - mapy stabilności i widma wibracyjne"

 

 

 

"Characterization of ESIPT with instant spectra of fluorescence and compexation processes"

dr Tomasz Wróblewski

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

mgr Dimitrij Ushakow

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

26.03.2015 (czwartek) godz. 12.00, sala 03 WMP

"Rezultaty konferencji projektu Nano2Fun w Bangalore"

mgr Dimitrij Ushakow

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 

26.06.2014 (czwartek)

godz. 12.30, sala 01 WMP

"Przeniesienie protonu w stanie wzbudzonym (ESIPT)"

mgr Dimitrij Ushakow

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

 13.06.2014 (piątek)

godz. 10.00, sala 01 WMP

 "Badania naukowe prowadzone na Politechnice Poznańskiej."

dr Damian Paliwoda 

10.04.2014 (czwartek)

godz. 12.30, sala 105 WMP

"Luminescencja wokół nas"

wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"

dr Mirosław Brozis

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

28.03.2014 (piątek)

godz. 12.00, sala 105 WMP

"Fotowoltaika - przydatność odnawialnych źródeł energii" 

wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"

 

dr Robert Jaworski

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

 30.01.2014 (czwartek)

godz. 12.00, sala 105 WMP

"Mechanizmy procesu transportu masy w materiałach i ich wpływ na model wchłaniania trnsdermalnego" 

mgr Paweł Rochowski

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 

16.01.2014 (czwartekek)

godz. 11.00, sala 105 WMP

"Spektroskopia fotoakustyczna i niektóre jej zastosowania"

dr hab. Janusz Szurkowski

Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego

14.01.2014 (wtorek)

godz. 12.00, sala 01 WMP

"Ekologia ryb łososiowatych w odpowiedzi na zróżnicowany stopień zanieczyszczenia ich naturalnych środowisk w strefie przybałtyckiej"

dr hab. prof. nadzw.

Natalia Kurhaluk

13.01.2014 (poniedziałek)

godz. 10.00, sala 105 WMP

"Fluorescencja, fosforescencja i inne dziwne rzeczy"

wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"

dr Danuta Galanciak

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

 08-18.01.2014

godz. 15.30-18.00, sala 01 WMP

"Fotonika"

wykłady otwarte profesora wizytującego

prof. Aleksander Starukhin

16.12.2013 (poniedziałek)

godz. 12.00, sala 105 WMP

"Energetyka jądrowa"

wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz" 

dr Tomasz Wróblewski 

21.11.2013 (czwartek)

godz. 11.30, sala 01 WMP

"Plazmony i ich zastosowanie"

mgr Ushakow Dymitrij

18.11.2013 (poniedziałek)

godz. 12.00, sala 105 WMP

 "Satelitarna kontrola wybranych parametrów środowiska Morza Bałtyckiego"

wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"

dr Tomasz Zapadka 

29.05.2013 (środa)

godz. 12.00, sala 105 WMP

"Zimne atomy i cząsteczki" 

wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"

 

dr Jacek Szczepkowski

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

 06.12.2012 (czwartek)

godz. 9:00, sala 01 WMP

"Wykorzystanie techniki wysokociśnieniowej do badań centrów luminescencji w ciele stałym" 

dr Danuta Galanciak

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

 07.11.2012 (środa)

godz. 10.00, sala 105 WMP

"Jądrowa, termojądrowa, inne - czyli  przyszłość energetyki"

 prof. dr hab. Grzegorz Karwasz

Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 25.10.2012 (czwartek)

godz. 11.00, sala 01 WMP

 "Co w turbinie piszczy"  Sylwester Maksymiuk