Praktyki

Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku:

- Fizyka Techniczna [pobierz]

- Edukacja Techniczno-Informatyczna [pobierz]

Instytucje, z którymi podpisano listy intencyjne lub umowy na odbywanie praktyk zawodowych studentów kierunek: Fizyka, Fizyka Techniczna. [pobierz]

Potwierdzenie odbycia studenckiej praktyki zawodowej. [pobierz]

Opinia przebiegu praktyki zawodowej studenta III roku Edukacji Tehniczno-Informatycznej. [pobierz]

Zgoda zakładu pracy na odbycie zawodowej praktyki studenckiej. [pobierz]