Regulaminy 

Regulamin egzaminu licencjackiego. [pobierz]

Regulamin obowiązków Opiekuna Roku. [pobierz]

System weryfikacji efektów kształcenia. [pobierz]

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. [pobierz]

Zasady dyplomowania na kierunku Fizyka i Fizyka Techniczna studiów I stopnia. [pobierz]

Zasady gromadzenia i przechowywania prac okresowych. [pobierz]

Regulamin praktyk dla kierunku: Fizyka [pobierz] , Fizyka Techniczna [pobierz] , Edukacja Techniczno-Informatyczna [pobierz].

Ocena praktyk przez studenta [pobierz].