Granty i Projekty: / Grants and Projects:

 

 

nr grantu (rok) / no grat (year) kwota przydzielona / amount allocated osoba odpowiedzialna / responsible person uwagi/ comments
"Nasz Bałtyk" (2018 - 2019) 13 000 zł mgr Magdalena Pawlik dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego
"Moja stara - nowa szkoła" (2016 - 2018)  

mgr inż. Agnieszka Włodarkiewicz

poddz. 3.2.1 RPO woj. Pomorskiego, partner wiodoący Gm. Dębnica Kaszubska
Nano2Fun (Nanochemistry of molecular materials for 2-photon functional applications). European Union under FP7 grant agreement N607721 (2013-2017) 3 700 000 € prof. dr hab. Vladimir Tomin, prof. zw. AP Initial Training Network (ITN). Finansowany przez Komisję Europejską w ramach RP7 - M. Curie Action
POIG.01.01.02-22-011/09 SatBałtyk (2009-2015) 4 950 000 zł prof. dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP Satelitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego.
Laboratorium Energii Odnawialnej (2010) 70 000 zł dr Robert JAworski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością. 3 500 000 zł dr Tomasz Wróblewski  
Single molecules study of individual states of heterogenic ensembles of complex molecules. 24 000 zł prof. dr hab. Vladimir Tomin, prof. zw. AP DAAD (Niemiecka Centrala wymiany akademickiej) grant 2007, Technical University Chemnitz
2752/B/PO1/2008/35 190 625 zł dr Roman Majchrowski Ministerstwo Nauki i SW, grant habilitacyjny
Creative Net   dr Tomasz Wróblewski grant europejski
MOSEM (Leonardo da Vinci) 10 500 zł dr Tomasz Wróblewski grant europejski
Grant międzyuczelniany sieciowy (2008-2011) 55 000 zł

dr Roman Majchrowski

Ministerstwo Nauki i SW
0664/B/PO1/2008/34 198 750 zł

 

prof. dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP

 

Ministerstwo Nauki i SW
1 PO3B 060 30 (2006-2008) 35 000 zł

prof. dr hab. Vladimir Tomin, prof. zw. AP

grant promotorskiMNiSW1P03B

Opracowanie metody określania momentów dipolowych molekuł.

PHYSICS IS FUN (Leonardo da Vinci) (2005-2007) 65 000 € / 19 700 €

dr Tomasz Wróblewski

grant europejski
SUPERCOMET II (2005-2007) 35 000 zł

dr Tomasz Wróblewski

grant europejski
PBZ-KBN-056/PO4/2001/03 (2001-2003) 900 000 zł

prof. dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP

grant zamawiany